Kosten

Alle partners binnen het OEC zijn contractueel gehouden voor dezelfde inspanning dezelfde kosten te declareren. Deze kosten worden vermeerderd met de secretariaatskosten en BTW. Kosten voor radiologisch onderzoek en eventuele additionele kosten voor opvragen van dossiers of inschakeling van een vertaalbureau worden separaat berekend.