Onze missie

Het OEC houdt zich bezig met het opstellen van keuringsrapporten betrekking hebbende op orthopedisch chirurgische problematiek.

Het betreft hier onderzoek en rapportage inzake de gevolgen op orthopedisch chirurgisch vakgebied van een ongeval in het kader van een ongevallenverzekering, maar ook letselschade, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheidstelling behoren tot het werkterrein. Met regelmaat worden deskundigenrapporten verzorgd ten behoeve van de rechtbank.

Objectief en onafhankelijk

Het doel van het OEC is om volledig onafhankelijk van opdrachtgever en te keuren persoon, geheel objectief, kwalitatief hoogwaardige orthopedisch chirurgische expertiserapporten af te leveren.

Te allen tijde wordt de grootst mogelijke onafhankelijkheid betracht. Met nadruk moet dan ook worden gesteld dat geen van de rapporterende specialisten tevoren behandelend arts van de betrokkene is geweest of nadien ooit de rol van behandelaar van de betrokkene op zich zal nemen.

Voorafgaande aan elke rapportage wordt gecontroleerd of de specialist “vrij” is de expertise te verrichten, dat wil zeggen dat er geen verbanden bestaan met de toekomstige keurling maar ook dat hij geen relatie heeft bijvoorbeeld met de dokter over wiens handelen hij een oordeel zou moeten geven.

Tenslotte heeft het OEC geen enkele andere relatie met opdrachtgevers dan die van opdrachtnemer.

Zelfstandig

Het zelfstandige en onafhankelijke OEC blijft werken aan verbetering van service enerzijds en de kwaliteit van de producties anderzijds door verdere specialisering binnen het vakgebied, continue monitoring van het productieproces en verdergaande standaardisering in format van de rapportages.

Een verdere uitbreiding in de toekomst, ook met andere specialismen, wordt zeker niet uitgesloten als dit bijdraagt aan de verbetering van dienstverlening en kwaliteit.